י.ח. דמרי מתחייבת ליישם
את עקרונות הפיתוח בר קיימא

מטרת המדיניות
מטרת המדיניות הינה להגדיר את היעדים הנדרשים לחברה לשם הפחתת סיכוניה הסביבתיים המהותיים, את אופן מימונם ואת האחריות לאכיפתם. 

היקף המדיניות
מדיניות זו מתמקדת בתחומי הבנייה למגורים - פעילות הליבה של החברה ובתחום הנדל"ן המניב.

נושאי המדיניות
החברה מכירה בכך שבמסגרת פעילותה בתחום הבנייה, יש לה השפעות סביבתיות ישירות ו/או עקיפות בתחום צריכת האנרגיה, יצירת פסולת, צריכת חומרי גלם, יצירת מפגעי רעש /
זיהום אויר / זיהום מים וקרקע פוטנציאליים. החברה תפעל ככל שביכולתה למזער השפעות אלו.

מדיניות
• החברה תעשה כל שביכולתה כדי להישאר מעודכנת בכלל החקיקה, התקנות והדרישות הרלוונטיות (הלאומיות והמקומיות) ותפעל לעמידה בדרישות אלו.

• החברה תעשה שימוש באמצעים המיטביים שברשותה כדי לעמוד בדרישות החוק וכדי להבטיח שבעלי התפקידים הרלוונטיים יהיו מודעים לדרישות אלו.

• בתחום הספקים - ככל שביכולתה תמשיך החברה לבחור ספקים אשר נותנים מענה סביבתי מקסימאלי לצד איכות גבוהה ומחירים הוגנים, תוך הקפדה על ספקים מורשים, העומדים בתקנות הסביבתיות בארץ, הן בשלב הרכש והן בשלב השינוע של חומרי הגלם ופסולת הבניה.

• בתחום המים - החברה תמזער את עול המבנים שהיא בונה על משק המים בישראל, תוך שמירה על שטחי חלחול נרחבים לנגר עלי על פי הנחיית הרשויות, צמצום צריכת המים במהלך הבנייה ותכנון פרויקטי מגורים חסכוניים במים ככל הניתן.

• בתחום האנרגיה - החברה תפעל להתמודדות עם המחסור העתידי בדלקים מחצביים (פוסיליים) הן על-ידי פיתוח פרוייקטי אנרגיה חלופית והן על-ידי יעילות אנרגטית בבניינים שהיא בונה כבר משלב התכנון, באמצעות ניתוח אקלימי של המבנה וסביבתו והטמעת אמצעים חוסכי אנרגיה עבור שלב השימוש.

• בתחום הפסולת - החברה תחתור למחזר כמות גדולה ככל הניתן מתוך פסולת הבניה שנוצרת בפרויקטים שלה, ותקפיד להעביר כל פסולת נותרת לאתרי הטמנה מוסדרים לפסולת בנין.

• בתחום הפיקוח - החברה תמדוד ותנטר על בסיס קבוע את השפעותיה האפשריות על מחזיקי העניין בסביבתה בכל שלבי עיסוקה בתחומי הרעש, הקרינה, הפסולת והזיהום.

אזור יצירת קשר

מדיניות סביבתית

מדיניות סביבתית - תמונה