הפרויקטים שלנו באירופה

חברת י. ח. דמרי פעילה בכמה מדינות באירופה. החברה מתכננת ובונה מאות יחידות דיור ברומניה ובצ'כיה. אחד הפרויקטים למגורים ברומניה הוא גנצ'יה.

הדמית שכונה בחו"ל

נדל"ן חו"ל

דמרי חו